Meer informatie?

Neem dan contact met ons op.

Disclaimer

Deze website wordt bestuurd door of namens Continental Foods. Continental Foods vindt het belangrijk dat je privacy wordt beschermd. Dit privacystatement geeft weer wat voor informatie er door Continental Foods wordt  verzameld op deze website en hoe we die informatie gebruiken en beschermen. We vertellen je dan ook wat je moet doen als je niet wilt dat je persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer je onze website bezoekt en hoe je eventueel informatie kunt veranderen die je reeds aan ons ter beschikking hebt gesteld. Dit is alleen van toepassing op de website van Aardappel Anders. Het is bijvoorbeeld niet van toepassing op banners, en andere reclameboodschappen of aanbiedingen die we sponsoren of waarin we betrokken zijn op websites van derden.

 

Uw instemming

Doordat je gebruik maakt van onze website, geeft je te kennen dat je instemt met de voorwaarden van ons huidige beleid rond privacy zoals ze hier zijn weergegeven. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verschaf je ons dan toch je persoonsgegevens (hierna beschreven) op deze site. Indien je ervoor kiest geen persoonsgegevens ter beschikking te stellen op deze site, is het mogelijk dat je sommige dingen niet kunt doen. Zo kan het zijn dat je bijvoorbeeld geen toegang hebt tot bepaalde delen van de site, je niet kunt deelnemen aan een wedstrijd, niet om monsters kunt vragen of ons een e-mail kunt sturen.

 

Gebruiksvoorwaarden

Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert je de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

 

Gegevensverzameling

Wanneer we in dit privacystatement van 'persoonlijke gegevens' spreken, bedoelen we hiermee elk gegeven betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, adres, telefoonnummer, gebruikersnaam en e-mailadres. De site die je nu bezoekt kan sommige of al deze persoonsgegevens verzamelen. Je mag erop vertrouwen dat Continental Foods geen persoonlijke gegevens van je zal verzamelen bij een bezoek aan onze site, zonder dat je hiervoor toestemming heeft gegeven. Wanneer je ons persoonsgegevens verschaft, geeft je ons daarbij toestemming om die gegevens te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacystatement. Dit betekent ook dat je het recht hebt ons gebruik van de persoonsgegevens te beperken, zoals hier beschreven staat.

 

Gebruik van de persoonlijke gegevens

Wanneer je persoonlijke gegevens achterlaat op deze website, zal het merk waarvan je de site bezoekt deze gegevens gebruiken voor het doeleinde waarvoor ze expliciet waren verzameld (b.v. om je te laten deelnemen aan een actie, of om je een monster of een nieuwsbrief te sturen). Zowel dit merk als onze andere Continental Foods merken kunnen je gegevens ook gebruiken om je te contacteren betreffende andere producten en diensten die interessant voor je kunnen zijn (zoals die producten en diensten die we gezamenlijk met andere bedrijven aanbieden). Je kunt echter ten allen tijde afzien van dergelijke toekomstige contacten. Soms onderhouden we contacten met derden om informatie te analyseren die we op onze websites verzamelen, waaronder ook persoonsgegevens. Dit enkel en alleen om onze producten en onze websites te verbeteren. Als je bovendien producten of diensten bij ons bestelt, kunnen we je persoonlijke gegevens delen met leveranciers en andere derden om de levering hiervan mogelijk te maken. We staan niet toe dat leveranciers en andere derden je persoonsgegevens op een andere manier dan deze gebruiken. Let ten slotte wel op dat we je persoonsgegevens zullen vrijgeven indien we daar bij wet toe verplicht zijn (b.v. bij bevel tot huiszoeking, een dagvaarding of bij rechterlijk vonnis).

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Continental Foods, bij haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Continental Foods. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder toestemming van Continental Foods de informatie, recepten, tips etc. openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen. Op de Aardappel Anders site worden onder meer recepten van consumenten gepubliceerd. Indien je recepten aan ons stuurt, al dan niet om de Aardappel Anders site te publiceren, geeft je ons daarmee het recht deze vrijelijk te gebruiken. Het is ons dan dus toegestaan deze recepten openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, bijvoorbeeld in verband met de uitgifte van een verzamelwerk, zonder dat daarvoor door ons een vergoeding is verschuldigd.

 

Geen garantie of aansprakelijkheid
Aardappel Anders heeft bij het maken van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, desondanks kan het voorkomen dat je een onjuistheid aantreft in de weergegeven informatie. Aan de informatie die op deze site getoond wordt kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Aardappel Anders is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die je benadert via deze site. Links worden je aangeboden als service en het betekent niet dat Aardappel Anders verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het je eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

 

Gegevensbeveiliging

We hebben voor redelijke voorzorgsmaatregelen gezorgd om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen. Alle persoonsgegevens zijn slechts voor bepaalde bevoegde personen toegankelijk om wijzigingen of misbruik te voorkomen.

 

Veranderingen aan dit statement

Continental Foods behoudt zich het recht voor dit privacystatement naar eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. We zullen een eventueel nieuw beleid hier weergeven en we moedigen je aan deze site regelmatig te bezoeken zodat je op de hoogte blijft.

 

Contact opnemen

Indien je opmerkingen of vragen hebt met betrekking tot dit privacystatement of wanneer je schending van deze regels wilt melden, schrijf dan naar Aardappel Anders Consumentenservice, Postbus 1039, 2280 CA Rijswijk

Terug naar de homepage Recepten maar dan anders
Deel met anderen
 
Bacon Ui
Bacon Ui
Ham Kaas
Ham Kaas
Tuinkruiden Knoflook
Tuinkruiden Knoflook
 
HomeDisclaimerContact